TV spot

OVLÁDAJME KAŽDÚ KVAPKU

Test inkontinencie

Po vyplnení tohto dotazníka budete vedieť lepšie rozpoznať príznaky inkontinencie a zároveň vám pomôže presne pomenovať problém a jeho intenzitu.späť na začiatok »