TV spot

OVLÁDAJME KAŽDÚ KVAPKU

inkontinencia moču

čo je inkontinencia moču

O inkontinencii hovoríme vtedy, keď dôjde k úniku moču bez toho, aby ste to vedeli ovládať. Táto situácia nastáva kedykoľvek a kdekoľvek, pri smiechu, kašlaní, športe, miernej záťaži, jednoducho si cvrknete. Áno, aj to je inkontinencia.

Možno ste doteraz pojem inkontinencia nepoznali ale určite ste sa s týmto problémom stretli. Samotná téma úniku moču je chúlostivá a nie je bežné rozprávať sa o nej. Zasahuje do nášho života pri bežných činnostiach a spôsobuje nám nepohodlie v práci, doma, v záhrade. Výsledkom môže byť to, že sa začnete vyhýbať tým aktivitám, ktoré boli doteraz pre vás automatické a robili vám radosť. Inkontinencia predstavuje zdravotný i hygienický problém. Často nám spôsobuje spoločenskú izoláciu a bráni v aktívnom životnom štýle. Jej prejavy prichádzajú práve vo chvíľach, keď si to najmenej želáme.

Inkontinenciu môžeme vo všeobecnosti definovať ako stratu schopnosti vedome udržať moč, a tak určovať okamih vyprázdnenia močového mechúra. Ide teda o nechcený mimovoľný únik moču, spôsobený stratou schopnosti vôľovo moč zadržiavať.

Inkontinencia je tak rozšírený problém, že nepostihuje iba ženy. Je to problém, ktorý trápi ľudí aj v mladšom veku, no nie každý vyhľadá pomoc lekára a pritom sa dá riešiť, potlačiť a aj odstrániť.

Inkontinencia moču žien sa s vekom mení**

graf_inkontinencia_u_zien

* Švihra , J.; Baška, T.; Martin, M. et al. Prevalencia ženskej močovej inkontinencie v Slovenskej republike.
In: Urológia, 2001, ročník 7, č. 2, s. 29-34.

** Vargovčák, M. Inkontinencia moču – diagnostika a liečba. In: Via practica. Bratislava: Solen, 2005, ročník 2, č. 10, s. 395.

späť na začiatok »

príčiny inkontinencie

Existuje veľa príčin, ktoré inkontinenciu spôsobujú. Medzi tie najčastejšie patrí predovšetkým genetická predispozícia, obezita, pokles hladiny estrogénov u žien v menopauze a ochabnutie svalov panvového dna prichádzajúce s pribúdajúcim vekom a pôrodmi. Únik moču je vo všeobecnosti spôsobený poruchou, resp. zníženou funkciou uzáverového mechanizmu močového mechúra a príčinou je vrodená alebo získaná nedostatočnosť zvierača močovej rúry.

Pokiaľ sa u vás inkontinencia objavuje iba ojedinele, môže byť spôsobená aktuálnym zápalom močových ciest, zápchou, infekciou, či hormonálnou nerovnováhou. Ak však pretrváva, je spôsobená ďalšími faktormi, ktorých prítomnosť v našim živote nie je ojedinelá.

Rizikovými faktormi vzniku inkontinencie sú:

Príčiny vzniku ťažkostí s únikom moču môžu tkvieť u každého niekde inde. Podrobne si prečítajte informácie o inkontinencii a porozprávajte sa o vašej situácii priamo s odborníkom. Pomôže vám odhaliť nie len príčiny vzniku ale odporučí aj vhodný postup k ich odstráneniu, či zmierneniu.

späť na začiatok »

typy a stupne inkontinencie moču

V závislosti od toho, aké príznaky inkontinencie sa u vás bežne objavujú rozpoznávame aj rôzne typy inkontinencie. V praxi sa najčastejšie stretávame so stresovou, urgentnou a zmiešanou inkontinenciou.

STRESOVÁ
Pri stresovej inkontinencii, ktorá je najrozšírenejšia dochádza k mimovoľnému úniku moču, ktorý je spojený s fyzickou aktivitou ako napríklad beh, skákanie, stúpanie hore schodmi, zdvíhanie ťažších predmetov, kašeľ, kýchanie, smiech. Stresová inkontinencia je zrejme najčastejším typom inkontinencie moču u žien.
URGENTNÁ
V prípade urgentnej inkontinencie pociťujeme silný a náhly pocit nutkania na močenie, ktorý nevieme vôľou ovládať. Tieto situácie prichádzajú neočakávane, náhle a potreba je niekedy tak silná, že sa na tento pocit budíte v noci.
ZMIEŠANÁ
Ak sa u vás objavujú príznaky oboch typov, stresovej aj urgentnej, ide o zmiešanú inkontinenciu.
graf_podiel_vyskytu_priznakov

Ďalšie typy:

REFLEXNÁ
Tento typ inkontinencie sa často objavuje už v mladšom veku keďže je spôsobený neurologickým ochorením alebo je dôsledkom úrazu, pri ktorom bola poškodená miecha či mozog. V tomto prípade ide o reflex mechúra, ktorý sa vyprázdňuje automaticky, mimovoľne, bez možnosti ho ovládať.
INKONTINENCIA
Z PRETEKANIA
Príznakom tohto typu je pocit nevyprázdneného močového mechúra. Opakovane máte nutkanie ísť močiť, no vyprázdnenie je nedostatočné. Síce močeniu venujete dostatok času, cítite že mechúr stále nie je prázdny, no viac to nejde.

Stupne stresovej inkontinencie

I. STUPEŇ
K úniku moču dochádza po kvapkách pri kašli, kýchnutí, smiechu a zdvíhaní ťažších predmetov. Tento únik je spôsobený náhlym zvýšením vnútrobrušného tlaku. Tento stupeň môžeme definovať ako občasný. 1. stupen
II. STUPEŇ
Ide o častý únik moču, kedy moč uniká v situáciách s podstatne menším vzostupom vnútrobrušného tlaku ako pri I. stupni. Objavuje sa pri množstve aktivít ako beh, chôdza, chôdza po schodoch, ľahšia fyzická práca a iné. 2. stupen
III. STUPEŇ
K úniku moču v tejto fáze dochádza niekoľkokrát denne, dokonca aj v noci či v ľahu. Je vyvolaný už pri normálnom vzostupe vnútrobrušného tlaku, dokonca aj pri dýchaní. Moč odteká prakticky permanentne pri pomalej chôdzi alebo aj v pokoji pri vzpriamenej polohe. 3. stupen

späť na začiatok »

sprievodca inkontinenciou moču

Stiahnite si sprievodcu problematikou inkontinencie moču

späť na začiatok »