TV spot

OVLÁDAJME KAŽDÚ KVAPKU

Biomedicínsky výskum

Studia

Téma problémov spájajúcich sa s únikom moču sa stáva každým rokom viac a viac diskutovaná, pomaly odbúraváme to tabu, ktorú ju doteraz sprevádzalo. Nie je hanba priznať sa a hovoriť o svojich ťažkostiach, horšie je problém neriešiť a dokola sa dostávať do nepríjemných situácií.

Nezávislý inštitút CBI – Centraleuropean Biotech Institute realizoval v roku 2015 biomedicínsky výskum, kde sledoval účinnosť a bezpečnosť užívania prípravku INCOVENAL® comfort u pacientok, ktoré sa svojmu doktorovi zdôverili s inkontinenciou.

Biomedicínsky výskum bol realizovaný od marca do septembra 2015 a zapojilo sa doňho 20 urologických alebo gynekologických ambulancií na území Slovenska. Tieto ambulancie navštevujú ženy, ktoré sa nebáli a chceli vyriešiť problém, ktorý im únik moču alebo aj samotné nutkanie na močenie spôsobuje. Zúčastnených bolo 156 pacientok vo veku 32 – 88 rokov s diagnostikovanou inkontinenciou moču (stresová: 89, zmiešaná: 51 a urgentná: 16 pacientok).

Výživový doplnok INCOVENAL® comfort užívali pacientky počas 12 týždňov a to 2 tablety denne počas prvých 2 týždňov a následne 1 tabletu denne. Cieľom výskumu bolo zhodnotiť účinnosť terapie inkontinencie moču práve prípravkom INCOVENAL® comfort sledovaním viacerých parametrov a zároveň zhodnotiť bezpečnosť a znášanlivosť prípravku monitorovaním pozitívnych a negatívnych účinkov, ktoré pacientky mohli subjektívne pociťovať. 

Výsledky terapie u pacientok so stresovou inkontinenciou 1. stupňa

Výsledky terapie u pacientok so stresovou inkontinenciou 2. stupňa

Okrem toho výskum ukázal, že počas 12 týždňov terapie klesla u pacientok spotreba používania absorpčných pomôcok (vložiek) až o 37%.

späť na začiatok »

„Nutkanie na močenie a únik moču sú témy intímne a veľmi málo žien sa s takýmto problémom gynekológovi zdôveruje. Je to veľká škoda, dnešná medicína pozná riešenia, ktoré dokážu riešiť problémy spojené s dráždivým mechúrom a umožnia žene opäť žiť bez rizika spoločenského znemožnenia, únavného nočného budenia a večného sledovania toaliet. Účinná a overená je napríklad kombinovaná terapia prípravkov zo skupiny fytofarmák a cvikov na posilnenie svalov panvového dna.“

hovorí MUDr. Miroslav Smolík, gynekológ

späť na začiatok »

Hyperaktívny močový mechúr – nepríjemný a život komplikujúci zdravotný problém

Nezávislý biomedicínsky výskum potvrdil pozitívny účinok prípravku INCOVENAL® comfort aj pri pacientkach s ochorením hyperaktívny močový mechúr:

Vybraná skupina pacientok 33 žien trpiacich únikom moču a častým nutkaním na močenie počas dňa a noci, ktorým bol podávaný INCOVENAL® comfort v priebehu 12 týždňov.*

Nutkanie na močenie počas dňa

Pokles počtu inkontinenčných epizód v priebehu jedného dňa
pokles 35 %

Po 12 týždňoch užívania prípravku INCOVENAL® comfort u pacientok s hyperaktívnym močovým mechúrom klesol počet nutkaní na močenie počas dňa až o 35 %.

Nutkanie na močenie počas noci

Pokles počtu inkontinenčných epizód v priebehu jedného dňa
pokles 49 %

Po 12 týždňoch užívania prípravku INCOVENAL® comfort u pacientok s hyperaktívnym močovým mechúrom klesol počet nutkaní na močenie počas noci až o 49 %.

späť na začiatok »

Biomedicínsky výskum dokázal, že fytoterapia inkontinencie moču prípravkom INCOVENAL® comfort je účinná, bezpečná a vedie k znižovaniu nehôd spojených s únikom moču a nutkaním na močenie.

* Biomedicínsky výskum realizovaný nezávislým subjektom CBI – Centraeuropean Biotech Institute v 20 urologických a gynekologických ambulanciách na území Slovenskej republiky od marca do septembra 2015. Do štúdie bolo zapojených 156 pacientok vo veku 32 – 88 rokov s diagnostikovanou inkontinenciou moču.

späť na začiatok »