TV spot

OVLÁDAJME KAŽDÚ KVAPKU

ako riešiť inkontinenciu

liečba inkontinencie moču

Je na každej z nás, čo všetko dokážeme urobiť pre svoje zdravie a pohodlie. Ak ste si všimli, že aj vám sa v živote objavili náznaky problému s únikom moču, neváhajte a začnite tým najjednoduchším, čo pre seba môžete urobiť. Liečba 1. voľby, ktorá spočíva v posilnení svalov panvového dna, pravidelnom cvičení a úprave životosprávy je prvým krokom k odstráneniu príznakov inkontinencie.

Konzervatívna liečba (Liečba 1. voľby)

Farmakologická liečba

Farmakoterapia spočíva v podávaní estrogénov, stimulátorov α a β adrenoreceptorov a tricyklických antidepresív, ktoré zvyšujú hladinu sérotonínu a noradrenalínu v nervovom systéme.
Viac informácií žiadajte u svojho lekára (napr. gynekológa, urológa, psychiatra, neurológa).

Chirurgická liečba

Rozhodnutiu o chirurgickej liečbe predchádza dôkladné vyšetrenie. Základné chirurgické riešenia sú tzv. páskovanie (suburetrálna inzercia pásky), aplikácia látok do periuretrálneho priestoru, závesné metódy – kolposuspenzie.
Viac informácií žiadajte u svojho lekára (napr. urológa, gynekológa, chirurga).

späť na začiatok »

kegelove cviky

Cvičenia zamerané na posilnenie svalov panvového dna

1.
kegelov_cvik_01

Stojte vzpriamene. Pokrčte jednu nohu, uchopte ju pod kolenom a pritiahnite k sebe. Chvíľu držte a to isté opakujte s druhou nohou.

2.
kegelov_cvik_02

Stojte vzpriamene a prekrížte nohy. Pomaly sa predkloňte a pokúste sa dotknúť dlaňami zeme. Dbajte na to, aby ste sa predkláňali pomaly a namáhali stavec po stavci.

3.
kegelov_cvik_03

Posaďte sa na päty a pomaly mierne dvíhajte zadnú časť tela – zadok.

4.
kegelov_cvik_04

Kľaknite si na zem a podopierajte sa rukami. Dbajte na to, aby boli ramená a nohy v pravom uhle. Hlava je v predĺžení tela. Jednu nohu vystrite nad zem a mierne ňou kmitajte. Cvik opakujte aj s druhou nohou.

5.
kegelov_cvik_05

Ľahnite si a oprite sa o lakte. Nohy pokrčte v kolenách a striedavo sa dotýkajte špičkami a pätami zeme.

6.
kegelov_cvik_06

Ostaňte ležať, oprite sa o lakte a nohami napodobňujte jazdu na bicykli.

7.
kegelov_cvik_07

Ľahnite si na chrbát a nohy, rozkročené na šírku chodidiel, pokrčte v kolenách. Ruky prekrížte, zopnite a natiahnite ich za hlavu. Pomaly dvíhajte lopatky od zeme. Nezabudnite pravidelne dýchať.

8.
kegelov_cvik_08

Ľahnite si, pokrčte nohy a ruky natiahnite dopredu. Bez švihu sa pomaly posaďte, ruky položte až na kolená, pri tomto úkone vydychujte.

9.
kegelov_cvik_09

Ľahnite si na chrbát, nohy dvihnite mierne pokrčené v kolenách. Ťahom dvíhajte panvu a zadnú časť tela nahor. Dbajte na podsadenú panvu.

10.
kegelov_cvik_10

Z polohy podopretého sedu dvihnite panvu a stiahnite sedacie svaly. Trup a panva sú v jednej rovine, hlava je v osi krčnej chrbtice. Dvíhanie panvy vykonávajte ťahom, nie švihom. Vráťte sa do vzporu sedmo a uvoľnite sa.

11.
kegelov_cvik_11

Ľahnite si na chrbát a upažte ruky. Nohy pokrčte v kolenách a striedavo ich ukladajte na pravú a ľavú stranu. Hlava vždy smeruje na opačnú stranu ako nohy. Súčasne s položením nôh na podložku vydýchnite.

12.
kegelov_cvik_12

Ľahnite si na brucho, napnite nohu a dvihnite ju nad podložku. Špička smeruje smerom nadol. Jemne nohou kmitajte dole a nahor. Potom nohy vymeňte.

13.
kegelov_cvik_13

Ľahnite si na bok a podoprite sa rukou. Spodnú nohu nechajte na zemi a vrchnú so spevneným chodidlom do pravého uhla dvíhajte hore. Dbajte na to, aby ste nohu nekrčili v kolene. Vystriedajte tento cvik na obe nohy.

14.
kegelov_cvik_14

Ľahnite si na brucho, čelo si podložte rukami. Trup začnite mierne dvíhať a dbajte na to, aby pohyb vychádzal z oblasti medzi lopatkami. V zdvihnutej polohe sa snažte zotrvať cca 20 sekúnd. Trup môžete mierne vytáčať na jednu a druhú stranu.

15.
kegelov_cvik_15

Ľahnite si na brucho. Jednu nohu pokrčte v kolene, koleno vytočte a posúvajte ho až na úroveň pásu. Zadok sa vám nesmie vysunúť nahor, preto tlačte panvu stále smerom k podložke.

Kegelove cviky na stiahnutie v pdf

späť na začiatok »