TV spot

OVLÁDAJME KAŽDÚ KVAPKU

inkontinence moči

co je inkontinence moči

O inkontinenci hovoříme tehdy, když dojde k úniku moči bez toho, abychom to uměli ovdládat. Tato situace nastává kdykoliv, kdekoliv, při smíchu, kašlání, sportu, mírné zátěži, jednoduše si „cvrknete“. Ano i to je inkontinence.

Možná jste dosud pojem inkontinence neznali, ale určitě jste se s tímto problémem setkali. Samotné téma úniku moči je choulostivé a není běžné si o něm vyprávět.Zasahuje do našeho života při běžných činnostech a způsobuje nám nepohodlí v práci, doma, na zahradě. Výsledkem může být to, že se začnete vyhýbat aktivitám,které byly pro Vás dosud automatické a dělaly Vám radost. Inkontinence představuje zdravotní a hygienický problém. Často nám způsobuje společenskou izolaci a brání v aktivním životním stylu. Její projevy přicházejí právě ve chvílích, kdy si to nejméně přejeme.

Inkontinenci moči můžeme ve všeobecnosti definovat jako ztrátu schopnosti vědomě udržet moč a tak určovat okamžik vyprázdnění močového měchýře. Jde tedy o nechtěný a mimovolní únik moči, způsobený ztrátou schopnosti vůlí moč zadržovat.

Inkontinence je tak rozšířený problém, že nepostihuje jen ženy. Je to problém, který trápí lidi i v mladším věku, ale ne každý vyhledá pomoc lékaře a přitom se dá řešit, potlačit a i odtranit.

Inkontinence moči žen se věkem mění**

graf_inkontinencia_u_zien

* Hanuš, T. Epidemiologie inkontinence moči. In: Urologické listy. Praha: Urologická klinika 1. LF UK a VFN a katedra urologie IPVZ, 2004, č. 1, s.16.
In: Urológia, 2001, ročník 7, č. 2, s. 29-34.

** Vargovčák, M. Inkontinencia moču – diagnostika a liečba. In: Via practica. Bratislava: Solen, 2005, ročník 2, č. 10, s. 395

zpět na začátek »

příčiny inkontinence

Existuje mnoho příčin, které inkontinenci způsobují. Mezi ty nejčastější patří především genetická predispozice, obezita, pokles hladiny estrogenů u žen v menopauze a ochabnutí svalů pánevního dna přicházející s přibývajícím věkem a porody. Únik moči je všeobecně způsobený poruchou, respektive sníženou funkcí uzávěrového mechanizmu močového měchýře a příčinou je vrozená nebo získaná nedostatečnost svěrače močové trubice.

Pokud se u vás inkontinence objevuje pouze ojediněle, může být způsobena aktuálním zánětem močoých cest, zácpou, infekcí, či hormonální nerovnováhou. Pokud však přetrvává, je způsobená dalšími faktory, jejichž přítomnost v našem životě není ojedinělá.

Rizikovými faktory vzniku inkontinence jsou:

Příčiny vzniku těžkostí s únikem moči můžou mít původ u každého z nás někde jinde. Podrobně si přečtěte informace o inkontinenci a pohovořte si o vaší situaci přímo s odborníkem. Pomůže vám odhalit nejen příčinu vzniku, ale doporučí vám i vhodný postup k jejich odstranění či zmírnění.

zpět na začátek »

typy a stupně inkontinence moči

V závislosti na tom, jaké příznaky inkontinence se u Vás běžně objevují, rozpoznáváme i různé typy inkontinence. V praxi se nejčastěji setkáváme se stresovou, urgentní a smíšenou inkontinencí.

STRESOVÁ
Při stresové inkontinenci, která je nejrozšířenější, dochází k mimovolnímu úniku moči, který je spojený s fyzickou aktivitou jako například běh, skákání, stoupání nahoru po schodech, zdvihání těžších předmětů, kašel, kýchání, smích. Stresová inkontinence je zřejmě nějčastějším typem inkontinence moči u žen.
URGENTNÍ
V případě urgentní inkontinence pociťujeme silný a náhlý pocit nutkání na močení, který neumíme vůlí ovládat. Tyto situace přicházejí neočekávaně, náhle a potřeba je někdy tak silná, že se tímto pocitem budíte v noci.
SMÍŠENÁ
Pokud se u Vás objevují příznaky obou typů, stresové i urgentní, jde o smíšenou inkontinenci.
graf_podiel_vyskytu_priznakov

Další typy:

REFLEXNÍ
Tento typ inkontinence se často objevuje už v mladším věku, protože je způsobený neurologickým onemocněním nebo je následkem úrazu, při kterém byla poškozená mícha či mozek. V tomto případě jde o reflex měchýře, který se vyprazdňuje automaticky, mimovolně, bez možnosti ho ovládat.
INKONTINENCE
Z PŘETÉKÁNÍ
Příznakem tohoto typu je pocit nevyprázdněného močového měchýře. Opakovaně máte nutkání jít močit, ale vyprázdnění není dostatečné. Sice močení věnujete dostatek času, cítíte, že měchýř stále není prázdný, ale víc to nejde.

Stupně stresové inkontinence

I. STUPEŇ
K úniku moči dochází po kapkách při kašli, kýchnutí, smíchu, zdvihání těžších předmětů. Tento únik je způsobený náhlým zvýšením nitrobřišního tlaku. Tento stupeň můžeme definovat jako občasný. 1. stupen
II. STUPEŇ
Jde o častý únik moči, kdy moč uniká v situacích s podstatně menším vzestupem vnitrobřišního tlaku než při I. stupni. Objevuje se při množství aktivit jako je běh, chůze po schodech, lehčí fyzická práce a jiné. 2. stupen
III. STUPEŇ
K úniku moči v této fázi dochází několikrát denně, dokonce i v noci či vleže. Je vyvolaný už při normálním vzestupu nitrobřišního tlaku, dokonce i při dýchání. Moč odtéká prakticky permanentně při pomalé chúzi nebo i v klidu ve vzpřímené poloze. 3. stupen

zpět na začátek »

průvodce inkontinencí moči

Stáhněte si průvodce problematikou inkontinence moči

zpět na začátek »