TV spot

OVLÁDAJME KAŽDÚ KVAPKU

jak řešit inkontinenci

léčba inkontinence

Je na každé z nás, co všechno dokážeme udělat pro svoje zdraví a pohodlí. Pokud jste si všimly, že se i vám v životě objevily náznaky problémů s únikem moči, neváhejte a začněte tím nejjednodušším, co pro sebe můžete udělat. Léčba 1. volby, která spočívá v posílení svalů pánevního dna, pravidelném cvičení a úpravě životosprávy, je prvním krokem k odstranění příznaků inkontinence.

Konzervativní léčba (Léčba 1. volby)

Farmakologická léčba

Farmakoterapie spočívá v podávání estrogenů, stimulátorů α a β adrenoreceptorů a tricyklických antidepresiv, které zvyšují hladinu serotoninu a noradrenalinu v nervovém systému.
Více informací žádejte u svého lékaře (např. gynekologa, urologa, psychiatra, neurologa).

Chirurgická léčba

Rozhodnutí o chirurgické léčbě předchází důkladné vyšetření. Základní chirurgická řešení jsou tzv. páskování (suburetrální inzerce pásky, aplikace látek do periuretrálního prostoru, závěsné metody - kolposuspenze.
Více informací žádejte u svého lékaře (např. urologa, gynekologa, chirurga).

zpět na začátek »

kegelovy cviky

Cvičení zaměřené na posílení svalů pánevního dna

1.
kegelov_cvik_01

Stůjte vzpřímeně, pokrčte jednu nohu, uchopte ji pod kolenem a přitáhněte k sobě. Chvíli držte a totéž opakujte s druhou nohou.

2.
kegelov_cvik_02

Stůjte vzpřímeně a překřižte nohy. Pomalu se předkloňte a pokuste se dotknout dlaněmi země. Dbejte na to, abyste se předkláněli pomalu a namáhali obratel po obratli.

3.
kegelov_cvik_03

Posaďte se na paty a pomalu mírně zdvihejte zadní část těla – zadek.

4.
kegelov_cvik_04

Klekněte si na zem a podpírejte se rukama. Dbejte na to, aby byly ramena a nohy v pravém úhlu. Hlava je v prodloužení těla. Jednu nohu propněte nad zem, nechte ji nataženou a mírně s ní kmitejte. Cvik opakujte i s druhou nohou.

5.
kegelov_cvik_05

Lehněte si a opřete se o lokty. Nohy pokrčte v kolenou a střídavě se dotýkejte špičkami a patami země.

6.
kegelov_cvik_06

Zůstaňte ležet, opřete se o lokty a nohama napodobujte jízdu na kole.

7.
kegelov_cvik_07

Lehněte si na záda a nohy pokrčte v kolenou, rozkročené na šířku chodidel, pokrčte v kolenou. Ruce překřižte, sepněte a natáhněte je nad hlavu. Pomalu zdvihejte lopatky od země. Nezapomínejte pravidelně dýchat.

8.
kegelov_cvik_08

Lehněte si, pokrčte nohy a ruce natáhněte dopředu. Pomalu bez švihu se posaďte, ruce položte až na kolena, při tomto úkonu vydechujte.

9.
kegelov_cvik_09

Lehněte si na záda, nohy zdvihněte mírně pokrčené v kolenou. Tahem nadzvedávejte pánev a zadní část těla nahoru. Dbejte na podsazenou pánev.

10.
kegelov_cvik_10

Ze vzporu sedmo zdvihněte pánev a stáhněte hýžďové svaly. Trup a pánev jsou v jedné rovině, hlava je v ose krční páteře. Zdvihání pánve provádějte tahem, ne švihem. Vraťte se do vzporu sedmo a uvolněte se.

11.
kegelov_cvik_11

Lehněte si na záda a upažte ruce. Nohy pokrčte v kolenou a střídavě je pokládejte na pravou a levou stranu. Hlava vždy směřuje na opačnou stranu než nohy. Současně s položením nohou na podložku vydechněte.

12.
kegelov_cvik_12

Lehněte si na břicho, napněte nohu a zdvihněte ji nad podložku. Špička směřuje směrem dolů. Jemně nohou kmitejte dolů a nahoru. Potom nohy vyměňte.

13.
kegelov_cvik_13

Lehněte si na bok a podepřete se rukou. Spodní nohu nechte na zemi a vrchní se zpevněným chodidlem do pravého úhlu zdvihejte nahoru. Dbejte na to, abyste nohu nekrčili v koleni. Vystřídejte tento cvik na obě nohy.

14.
kegelov_cvik_14

Lehněte si na břicho, čelo si podložte rukama. Trup začněte mírně zdvihat a dbejte na to, aby pohyb vycházel z oblasti mezi lopatkami. V poloze se zvednutým trupem se snažte setrvat cca 20 sekund. Trup můžete mírně vytáčet na jednu a druhou stranu.

15.
kegelov_cvik_15

Lehněte si na břicho, jednu nohu pokrčte v koleně, koleno vytočte a posouvejte ho až na úroveň pasu. Zadek se vám nesmí vysunout nahoru, proto tlačte pánev stále směrem k podložce.

Kegelovy cviky na stáhnutí v pdf

zpět na začátek »